Kaya Elektrik: Sürdürülebilir Gelecek İçin

Temmuz 15, 2022

Siemens Otomatik Bara Transfer Sistemi

Bara transfer sistemleri; endüstriyel tesislerde, enerji dağıtım istasyonlarında veya enerji üretim santrallerinde operasyonel faaliyetlerin devamlılığının sağlanabilmesi, üretim ve işlemlerin sekteye uğramamasını sağlamak amacıyla, yükte olan bara kaynağının herhangi bir sebepten ötürü devreden çıkması ile yükün yedek kaynağa hızlı ve güvenli bir şekilde geçişini sağlamak amacıyla dizayn edilmiş sistemlerdir. Alçak gerilim sistemlerinde yaygın bir şekilde kullanılan konvansiyonel transfer sistemleri yanında transfer kontrol cihazlarıyla da transfer sistemleri oluşturulmaktadır.

Bunun yanında hem alçak gerilim hem orta gerilim sistemlerinde mikro işlemci tabanlı röleler ve PLC gibi otomasyon cihazları ile daha hızlı ve güvenilir transfer sistemleri oluşturulabilmektedir.

Ayrıca özel işletme koşullarında, yüksek hızlı bara transfer röleleri ile 6 ms kadar kısa sürelerde transfer yapma yeteneği olan akıllı cihazlar da kullanılmaktadır.
Mikro işlemci tabanlı rölelerin transfer gerçekleştirebilmesi için önceden belirlenmiş olan mantıksal şartları sağlaması, sistemdeki görevli tüm cihazlar tarafından aktarılan verileri doğru ve hızlı bir şekilde iletilmesi ve ilgili cihazların mantıksal çıktılarını diğer cihazlara doğru ve hızlı bir şekilde aktarması gerekir.

Röleler veri alışverişlerini fiziksel bağlantılar ile sağlayabildikleri gibi IEC 61850 haberleşme protokolü GOOSE (Generic Object-Oriented Substation Event) mesajlaşma metoduyla da sağlamaktadır.

IEC 61850 haberleşme protokolü geleceğe yönelik aynı temeli oturtma hedefiyle, enerji dağıtım istasyonlarında koruma, haberleşme ve kontrol standartlarını tanımlamak adına üreticiler ve kullanıcıların iş birliği ile kurulmuş bir haberleşme protokolüdür. IEC 61850 GOOSE mesajlaşma yolu ile yapılan veri aktarımları, fiziksel bağlantılara nazaran daha hızlı bir şekilde sağlanmakta olup rölelerdeki I/O fiziksel bağlantılarına gereksinimi minimum seviyede tutmaktadır. GOOSE ile aynı bara üzerinde IED’ler (Intelligent Electronic Device) arasında veri alışverişi IEC 61850 istasyonu oluşturarak ekstra switch, rooter, RTU gibi cihazlara gereksinim olmadan dahili gerçekleştirilebilmektedir.

IEC 61850 GOOSE mesajlaşma metodu geleneksel fiziksel bağlantılara nazaran daha hızlı ve güvenilirdir. GOOSE sinyalleri düşük öncelik (min 10ms-2000ms), orta öncelik (1ms- 1000ms) ve yüksek öncelik (1ms-500ms) olarak sınıflandırılabilir. (Resim-1-Siemens-IEC 61850 System Configurator) Line, RSTP, PRP veya HSR ring yapılarından biri kullanılarak IEC 61850 network altyapısı daha güvenilir hale getirilebilir.
Fiziksel I/O bağlantılarında sinyal kablolarının herhangi bir nedenden ötürü terminal bağlantılarından ayrılması veya kabloların kopması durumunda sistem, herhangi bir sinyal vermezken, IEC 61850 GOOSE sağlığında veya network altyapısında bir problem oluştuğu anda ilgili merkezlere hata sinyalleri çıkarabilmektedir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir